40 lat nauczania prawa w Białymstoku

Jubileuszowe spotkanie absolwentów

 
 
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa zapraszają wszystkich, którzy mają dyplom ukończenia studiów Uniwersytetu w Białymstoku, bądź Filii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: prawo, administracja lub europeistyka na spotkanie, a także bal absolwentów, które odbędą się 25 maja 2012 roku. Powód do wspólnego świętowania szczególny: historia nauczania prawa w Białymstoku rozpoczęła się 40 lat temu... Okrągły jubileusz dwudziestolecia istnienia obchodzi też powołane z inicjatywy prof. Eugeniusza Smoktunowicza oraz prof. Adama Jamroza Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa.
 
W dniu 29 września 1972 roku minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki wydał rozporządzenie przyznające Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku prawo do tworzenia akademickich struktur organizacyjnych, tzn. wydziałów. Powstał wtedy Wydział Administracyjno–Ekonomiczny, kształcący na stacjonarnych studiach administracyjnych.
Wydział zaczął się szybko rozwijać. W kolejnych latach wprowadzono w ramach Wydziału nowe kierunki studiów. Rozwijała się tez kadra dydaktyczna i naukowa – powstawały nowe zakłady, przybywało samodzielnych pracowników naukowych. Rosła też liczba studentów.  
 
W 1979 roku w ramach Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego wyodrębnione zostały: Instytut Prawno-Administracyjny oraz Instytut Ekonomii. Osiem lat później przekształcono je w dwie samodzielne jednostki akademickie – Wydział Ekonomiczny i Instytut Prawa (na prawach wydziału). Ten ostatni od 1990 roku funkcjonuje jako Wydział Prawa. Pierwszym dziekanem został prof. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz.
 
Czterdzieści lat... Tysiące studentów, tysiące absolwentów. Zmieniło się otoczenie Wydziału Prawa, zmienił się sam Wydział. Wielu jego absolwentów miało w tych zmianach swój udział. Wydaje się, że nastał dobry czas, by spotkać się i zobaczyć co zrobiliśmy i jak się zmieniliśmy.
 
Chcielibyśmy, aby spotkanie absolwentów było naszym świętem – naszym i Wydziału Prawa. Spotkajmy się w dobrym towarzystwie, bez pompy i zadęcia. Po prostu – zróbmy sobie święto!
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem naszych uroczystości jubileuszowych.
 
Informacje o warunkach uczestnictwa w spotkaniu jubileuszowym oraz balu absolwenta znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym. Formularz należy wypełnić tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Frąckiewicz, tel. (85) 745 71 68