Witamy na stronie Stowarzyszenia 
Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku!

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa wszechstronnie wspiera Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a w szczególności realizuje projekty wydawnicze, finansowane z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Promuje Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i jego dorobek, wspiera rozwój kariery studentów i absolwentów Wydziału Prawa UwB.

W miarę możliwości wspiera rozwój karier indywidualnych studentów i absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Stowarzyszenie w swej działalności wykorzystuje też możliwości jakie dają fundusze pomocowe Unii Europejskiej. W roku 2007 realizowaliśmy projekt: "Partnerstwo publiczno-prywatne i programowanie rozwoju regionalnego. Transgraniczny przepływ doświadczeń", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy szereg seminariów i konferencji, czego plonem było powstanie dwóch publikacji książkowych.

Obecnie realizujemy projekt badawczy "Zapobieganie bezczynności organów publicznych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizujemy dzięki współpracy z Wydziałem Prawa UwB. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 41 członków.

Pliki do pobrania

Status Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku